020-4700 800

Overheid

Het komt regelmatig voor dat overheden gebruik maken van onze diensten, het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om het verplaatsen van- of door de overheid opkopen van een woonboot of de uitgifte van nieuwe ligplaatsen. Grotere opdrachten van overheden worden veelal in collegiaal verband uitgevoerd, Capaan & Falkeisen heeft ook hierin een ruime ervaring opgebouwd. Niet zelden wordt daarbij samengewerkt of advies ingewonnen bij woonbootorganisaties, belangenverenigingen of lokale comités waarbij het aankomt op bemiddelingsvaardigheid en specifieke (markt)kennis. Desgewenst kunnen wij een lijst van referenties geven of meedenken over goede oplossingen waarbij vertrouwelijkheid en betrouwbaarheid, vanzelfsprekende uitgangspunten zijn.