020-4700 800

Certificering

Capaan & Falkeisen is aangesloten bij de onderstaande organisaties, Harald Falkeisen is beëdigd scheepsmakelaar & taxateur en naar de nieuwste richtlijnen, ‘persoonsgebonden’ EMCI-gecertificeerd als makelaar & taxateur in woonschepen & plezier-vaartuigen. Onderstaand treft u een beknopte beschrijving van deze organisaties.

Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen

De Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen (www.nbms.nl) is opgericht in 1940. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en heeft o.a. tot taak de makelaardij in schepen kwalitatief op een hoog peil te handhaven. De vereniging stelt hoge eisen aan het vakmanschap en de betrouwbaarheid van de leden o.a. door zelfregulatie en het hanteren van een Codex voor beroepsethiek die voor leden als leidraad geldt bij de uitoefening van hun beroep. De leden hebben ook de verplichting zich jaarlijks bij te scholen om de klanten altijd "up to date" te kunnen informeren en de transacties altijd conform de recentste regelgeving te kunnen opzetten en afwikkelen.

European Maritime Certification Institute

NV European Maritime Certification Institute (EMCI) certificeert bedrijven, professionals en producten binnen de maritieme sector. EMCI is wereldwijd actief als maritieme examen-, certificatie- en registerorganisatie.

EMCI is ISO 9001:2008 gecertificeerd door Lloyds Register te Rotterdam (Nederland). De bijbehorende registraties zijn ingeschreven bij United Kingdom Accreditation Service (UKAS) te Londen (Engeland) en Raad voor Accreditatie (RVA) te Utrecht (Nederland).

Op de website van NV EMCI is de volgende informatie te vinden:

  • Algemene informatie over de EMCI certificering en de overige EMCI diensten & producten
  • NV EMCI certificatie reglementen, documenten en tarieven
  • NV EMCI openbaar register van certificaathouders

EMCI is het aanspreekpunt in geval van klachten over de handel en wandel van een gecertificeerd Makelaar/Taxateur. Het gehele protocol van toetreding, uittreding, scholingseisen, klachtenregeling enz. is openbaar en te bekijken op de website www.emci.nl. Makelaars die zich niet houden aan het protocol worden uit het register verwijderd.

Vakgroep Waterwonen

De vakgroep waterwonen is een groep van gespecialiseerde makelaars in "waterwonen", die naast de exploitatie van de door hen opgezette website www.waterwonen.nl, periodiek bijeen komen om ervaringen uit te wisselen en zoveel mogelijk trachten als beroepsgroep de belangen van waterbewoners te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gesprekken te voeren met hypotheekverstrekkers, verzekeringsmaatschappijen, overheden, belangenorganisaties enz.